Пасажирські перевезення за січень–липень 2008 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис.за січень–липень 2008 року у % до січня–липня 2007 року тис.пас.км за січень–липень 2008 року у % до січня–липня 2007 року
Всіма видами транспорту 265794,5 107,2 3146259,7 114,5
      у тому числі        
      залізничним1 7162,0 98,3 420572,0 99,7
      автомобільним2 191665,6 110,0 2412778,6 120,4
      авіаційним3,4 4 56,8 4 59,6
      тролейбусним 60322,0 101,7 262230,3 100,3
      трамвайним4 4 93,3 4 94,6

________________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.