Пасажирські перевезення за січень–червень 2013 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-червня 2012р. млн.пас.км у % до січня-червня 2012р.
Усіма видами транспорту 105436,4 89,9 1883,1 121,2
у тому числі        
залізничним 5419,2 99,1 302,0 103,1
автомобільним 1 60774,9 100,8 820,2 101,1
авіаційним 2 327,4 2 288,4
тролейбусним 35464,8 78,7 160,8 76,7
трамвайним 2 53,4 2 53,4

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».