Вантажні перевезення за січень–червень 2013 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–червня 2012р. млн.ткм у % до січня–червня 2012р.
Усіма видами транспорту 14657,0 92,7 2030,0 96,0
у тому числі        
залізничним 8613,2 83,9 947,8 91,0
автомобільним1 6043,8 109,1 1082,2 101,0
авіаційним 2 569,6 2 472,2

_____________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.