Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-червень 2010 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 452,6 163,9
у тому числі    
поштового 59,5 9,9
телеграфного 0,5 0,3
телефонного міського 78,1 56,6
телефонного сільського 3,3 2,9
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 23,4 14,4
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 2,7 2,1
спеціального і фельдзв'язку 1,2
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 29,4 20,9
  з нього кабельного телебачення 23,5 20,9
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,6 0,0
комп'ютерного 31,8 24,0
  з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 29,4 23,8
мобільного 222,1 32,8
      з нього    
    стільникового 222,1 32,8
    пошукового (пейджингового)
    транкінгового 0,0
    супутникового
    радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
    цифрової безпроводової телефонії

________________

1 З урахуванням ПДВ.