Пасажирські перевезення за січень–червень 2010 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–червня 2009р. млн.пас.км у % до січня–червня 2009р.
Усіма видами транспорту 134746,5 68,8 1694,5 72,7
у тому числі        
залізничним 5512,8 97,6 297,0 96,9
автомобільним 1 84892,2 60,4 1147,0 63,9
авіаційним 2 2
тролейбусним 40747,4 93,5 179,4 92,9
трамвайним 2 58,5 ... 2 58,5

_______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».