Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–червень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання
послуг пошти та
зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 442,4 160,5
у тому числі    
поштового 52,6 8,7
телеграфного 0,6 0,4
телефонного міського 78,5 56,3
телефонного сільського 2,3 2,0
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 32,1 20,5
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 2,2 1,7
спеціального і фельдзв’язку 1,2
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 27,4 20,0
з нього кабельного телебачення 21,7 20,0
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,8 0,0
комп’ютерного 22,1 14,1
з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 19,9 14,0
мобільного 222,6 36,8
з нього    
стільникового 222,6 36,8
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії
_____________

1 З урахуванням ПДВ.