Пасажирські перевезення за січень–червень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–
червня 2008р.
тис.пас.км у % до січня–
червня 2008р.
Усіма видами транспорту 195895,5 86,0 2331,8 87,5
     у тому числі        
     залізничним 5648,0 93,5 306,7 90,5
     автомобільним1 140596,5 85,3 1795,5 87,2
     авіаційним
     тролейбусним 43567,8 84,6 193,1 86,1
     трамвайним2 2 108,7 ...2 108,7

_____________

1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».