Пасажирські перевезення за січень–червень 2008 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис.за січень–червень 2008 року у % до січня–червня 2007 року тис.пас.км за січень–червень 2008 року у % до січня–червня 2007 року
Всіма видами транспорту 227906,5 108,0 2666311,8 115,0
      у тому числі        
      залізничним1 6037,9 100,2 338866,0 101,5
      автомобільним2 164731,5 111,4 2058657,7 120,4
      авіаційним3,4 4 73,3 4 77,9
      тролейбусним 51527,1 101,3 224318,7 100,0
      трамвайним4 4 90,5 4 91,7

__________________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.