Пасажирські перевезення за січень–травень 2013 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-травня 2012р. млн.пас.км у % до січня-травня 2012р.
Усіма видами транспорту 88571,1 89,9 1486,3 118,9
у тому числі        
залізничним 4428,0 99,8 246,3 108,0
автомобільним 1 50763,2 100,7 676,1 101,2
авіаційним 2 345,8 2 284,2
тролейбусним 30261,5 79,3 137,3 77,3
трамвайним 2 52,7 2 52,7

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».