Вантажні перевезення за січень–травень 2013 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–травня 2012р. млн.ткм у % до січня–травня 2012р.
Усіма видами транспорту 11966,3 89,4 1681,0 95,3
у тому числі        
залізничним 7040,5 80,9 794,2 91,6
автомобільним1 4925,8 105,1 886,8 98,8
авіаційним 2 910,0 2 644,4

_______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.