Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–травень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього 399,3 145,6
у тому числі    
поштового 51,5 8,6
телеграфного 0,3 0,2
телефонного міського 62,9 44,9
телефонного сільського 2,7 2,5
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 15,2 9,0
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 2,0 1,5
спеціального і фельдзв'язку 1,1
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 30,5 24,3
з нього кабельного телебачення 25,5 24,3
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,5 0,0
комп'ютерного 33,8 26,2
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 31,7 26,0
мобільного 198,8 28,4
з нього    
стільникового 198,8 28,4
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0
________________

1 З урахуванням ПДВ.