Пасажирські перевезення за січень–травень 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–травня 2010р. млн.пас.км у % до січня–травня 2010р.
Усіма видами транспорту 104690,6 92,7 1280,9 92,8
у тому числі        
залізничним 4451,5 100,7 237,7 101,4
автомобільним 1 59152,1 82,4 750,5 77,5
авіаційним 2 546,9 2 1018,6
тролейбусним 36938,3 109,3 164,3 110,3
трамвайним 2 142,0 ... 2 142,0

_________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».