Вантажні перевезення за січень–травень 2011 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–травня 2010р. млн.ткм у % до січня–травня 2010р.
Усіма видами транспорту 16309,4 116,8 2128,7 118,0
у тому числі        
залізничним 10971,1 103,6 996,8 102,9
автомобільним1 5338,3 158,5 1131,9 135,5
авіаційним 2 2

________________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.