Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–травень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку всього 369,4 133,3
у тому числі    
поштового 43,6 7,4
телеграфного 0,5 0,3
телефонного міського 64,7 46,1
телефонного сільського 1,9 1,6
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 27,2 17,5
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 1,7 1,3
спеціального і фельдзв’язку 1,0
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 22,8 16,7
  з нього кабельного телебачення 18,1 16,7
нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот 0,6 0,0
комп’ютерного 18,3 11,5
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 16,5 11,5
мобільного 187,1 30,9
         з нього    
     стільникового 187,1 30,9
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
     цифрової безпроводової телефонії
_____________

1 З урахуванням ПДВ.