Пасажирські перевезення за січень–травень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–травня 2008р. тис.пас.км у % до січня– травня 2008р.
Усіма видами транспорту 166570,7 87,2 1972034,1 85,9
     у тому числі        
     залізничним 4687,5 94,5 247286,0 92,3
     автомобільним1 120246,9 86,9 1532819,9 85,1
     авіаційним
     тролейбусним 36574,3 84,9 161566,2 86,1
     трамвайним2 2 107,9 2 107,9

_____________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».