Пасажирські перевезення за січень–травень 2008 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів, тис. Пасажирооборот,  млн.пас.км
за січень–травень 2008 р. у % до січня–травня 2007 р. за січень–травень 2008 р. у % до січня–травня 2007 р.
Всіма видами транспорту 191053,0 109,9 2295,5 119,7
у тому числі        
залізничним1 4958,9 99,0 268,0 98,8
автомобільним2 138332,4 114,0 1800,7 127,0
авіаційним3,4 4 91,0 4 94,8
тролейбусним 43056,3 101,7 187,7 100,4
трамвайним4 4 91,4 4 92,7

________________

1 Відправлення пасажирів.

2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

3 Перевезення пасажирів.

4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.