Вантажні перевезення за січень–травень 2008 року
  Перевезено (відправлено) вантажів, тис.т Вантажооборот, млн.ткм
за січень–травень 2008 р. у % до січня–травня 2007 р. за січень–травень 2008 р. у % до січня–травня 2007 р.
Всіма видами транспорту 15605,1 105,6 1818,9 104,3
у тому числі        
залізничним1 12235,6 100,5 1131,4 104,5
автомобільним2 3369,5 129,2 687,5 104,1
авіаційним3

_______________

1 Відправлення вантажів (загальне навантаження).

2 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

3 Перевезення вантажів.