Пасажирські перевезення за січень–квітень 2014 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-квітня 2013р. млн.пас.км у % до січня-квітня 2013р.
Усіма видами транспорту 55387,9 79,3 1087,2 100,6
у тому числі        
залізничним 3268,1 97,5 163,4 87,7
автомобільним 1 35644,7 88,7 518,3 97,6
авіаційним 2 95,9 2 135,2
тролейбусним 14438,1 60,6 67,5 62,4
трамвайним 2 82,2 2 82,2

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».