Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–квітень 2012 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 328,2 123,3
у тому числі    
поштового 41,9 7,3
телеграфного 0,3 0,2
телефонного міського 51,9 36,6
телефонного сільського 2,6 2,3
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 9,9 5,8
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності 0,1
проводового мовлення 2,1 1,6
спеціального і фельдзв'язку 0,8
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 23,9 18,3
з нього кабельного телебачення 19,6 18,3
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,5 0,0
комп'ютерного 33,2 25,7
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 31,3 25,7
мобільного 161,0 25,5
з нього    
стільникового 161,0 25,5
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0
_________________

1 З урахуванням ПДВ.