Пасажирські перевезення за січень–квітень 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–квітня 2011р. млн.пас.км у % до січня–квітня 2011р.
Усіма видами транспорту 77729,5 93,6 959,8 95,7
у тому числі        
залізничним 3405,3 98,9 173,6 93,7
автомобільним 1 39904,0 84,0 527,7 87,7
авіаційним 2 151,5 2 135,2
тролейбусним 30220,2 104,2 140,3 108,9
трамвайним 2 136,7 2 136,7

___________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».