Вантажні перевезення за січень–квітень 2012 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–квітня 2011р. млн.ткм у % до січня–квітня 2011р.
Усіма видами транспорту 10778,9 83,1 1398,1 82,1
у тому числі        
залізничним 7031,1 80,0 682,9 84,1
автомобільним1 3747,8 89,8 715,2 80,2
авіаційним 2 70,0 2 85,7

________________________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.