Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–квітень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього 315,6 115,3
у тому числі    
поштового 41,4 7,0
телеграфного 0,2 0,1
телефонного міського 49,5 35,3
телефонного сільського 2,1 1,9
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 12,3 7,3
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 1,6 1,2
спеціального і фельдзв'язку 0,9
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 24,2 19,3
з нього кабельного телебачення 20,2 19,3
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,4 0,0
комп'ютерного 26,7 20,7
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 25,0 20,5
мобільного 156,3 22,5
з нього    
стільникового 156,3 22,5
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0

________________

1 З урахуванням ПДВ.