Пасажирські перевезення за січень–квітень 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–квітня 2010р. млн.пас.км у % до січня–квітня 2010р.
Усіма видами транспорту 83024,8 91,7 1003,1 90,9
у тому числі        
залізничним 3443,2 99,2 185,4 101,3
автомобільним 1 47520,3 82,2 601,7 77,1
авіаційним 2 437,3 2 907,9
тролейбусним 28991,8 107,1 128,8 108,0
трамвайним 2 137,0 2 137,0

__________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».