Вантажні перевезення за січень–квітень 2011 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–квітня 2010р. млн.ткм у % до січня–квітня 2010р.
Усіма видами транспорту 12964,1 117,6 1703,1 121,8
у тому числі        
залізничним 8788,7 104,0 811,6 106,4
автомобільним1 4175,4 162,5 891,5 140,4
авіаційним ...2 ...2

______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.