ќбс€г перевезених вантаж≥в за видами транспорту (1995-2017рр.)

(тис.т)

 

«ал≥зничний1

ћорський

–≥чковий

јвтомоб≥льний2

јв≥ац≥йний3

1995

22000,0

Ц

Ц

65332,7

Е4

1996

15900,0

Ц

Ц

34626,6

Е4

1997

17200,0

Ц

Ц

33311,5

Е4

1998

14400,0

Ц

Ц

34849,6

Е4

1999

15001,9

Ц

Ц

29654,8

Е4

2000

18679,6

Ц

Ц

26146,3

Е4

2001

23254,5

Ц

Ц

38775,6

Е4

2002

24316,2

Ц

Ц

31284,3

Е4

2003

25626,2

Ц

Ц

49895,3

Е4

2004

26859,2

Ц

Ц

31965,3

Е4

2005

25996,3

Ц

Ц

31768,6

Е4

2006

26079,1

Ц

Ц

28310,0

Е4

2007

29360,1

Ц

Ц

26913,6

Е4

2008

27385,5

Ц

Ц

27369,6

Ц

2009

24176,7

Ц

Ц

24684,1

Ц

2010

25739,8

Ц

Ц

24284,5

Ц

2011

26348,3

Ц

Ц

26280,0

Е4

2012

19644,8

Ц

Ц

24726,6

Е4

2013

17745,6

Ц

Ц

28677,8

Е4

20145

Е

Ц

Ц

26919,9

Е4

20155

Е

Ц

Ц

27300,2

Ц

20165

Е

Ц

Ц

16061,5

Ц

20175

Е

Ц

Ц

4858,1

Ц

_____________

1 ќбс€г в≥дправлених вантаж≥в, за даними рег≥ональноњ ф≥л≥њ (виробничого п≥дрозд≥лу рег≥ональноњ ф≥л≥њ) ѕј“ "”крзал≥зниц€".

2 « урахуванн€м перевезень, виконаних дл€ власних потреб. « 2002р. Ц з урахуванн€м комерц≥йних вантажних перевезень, виконаних ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми.

3 « 2003р. Ц за даними ƒержавноњ ав≥ац≥йноњ служби ”крањни.

4 ƒан≥ не оприлюднюютьс€ з метою забезпеченн€ виконанн€ вимог «акону ”крањни "ѕро державну статистику" щодо конф≥денц≥йност≥ статистичноњ ≥нформац≥њ.

5 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.