Пасажирські перевезення за січень–березень 2014 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-березня 2013р. млн.пас.км у % до січня-березня 2013р.
Усіма видами транспорту 41652,8 81,2 825,0 106,5
у тому числі        
залізничним 2408,0 96,1 120,9 90,8
автомобільним 1 26457,2 88,9 386,3 99,1
авіаційним 2 107,7 2 157,5
тролейбусним 11365,2 65,6 52,8 66,9
трамвайним 2 80,7 2 80,7

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».