Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–березень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього 237,3 87,7
у тому числі    
поштового 31,2 5,4
телеграфного 0,2 0,1
телефонного міського 37,0 26,5
телефонного сільського 1,6 1,4
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 9,3 5,5
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 1,2 0,9
спеціального і фельдзв'язку 0,7
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 18,0 14,3
з нього кабельного телебачення 15,0 14,3
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,3 0,0
комп'ютерного 19,9 15,6
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 18,7 15,4
мобільного 117,9 18,0
з нього    
стільникового 117,9 18,0
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0 0,0
______________

1 З урахуванням ПДВ.