Пасажирські перевезення за січень–березень 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–березня 2010р. млн.пас.км у % до січня–березня 2010р.
Усіма видами транспорту 60642,7 90,4 728,7 89,5
у тому числі        
залізничним 2520,4 98,6 131,5 100,9
автомобільним 1 34980,2 81,2 444,6 76,5
авіаційним 2 383,6 2 1155,3
тролейбусним 21108,3 105,6 93,6 106,5
трамвайним 2 135,1 2 135,1

_________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».