Вантажні перевезення за січень–квітень 2011 року
  Перевезено (відправлено) вантажів Вантажооборот
тис.т у % до січня–березня 2010р. млн.ткм у % до січня–березня 2010р.
Усіма видами транспорту 9503,1 120,1 1259,1 125,8
у тому числі        
залізничним 6461,2 105,5 616,5 111,9
автомобільним 1 3041,9 170,2 642,6 142,6
авіаційним ...2 ...2

_______________

1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.