Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-березень 2010 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 223,6 83,1
у тому числі    
поштового 29, 1 5,0
телеграфного 0,3 0,1
телефонного міського 39, 4 28,7
телефонного сільського 1,6 1,5
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 12,1 7,5
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 1,4 1,1
спеціального і фельдзв'язку 0,6
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 15,2 10, 5
  з нього кабельного телебачення 12,3 10, 5
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,3 0,0
комп'ютерного 15,3 11,4
  з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 14,1 11,3
мобільного 108,3 17,3
      з нього    
    стільникового 108,3 17,3
    пошукового (пейджингового)
    транкінгового 0,0
    супутникового
    радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
    цифрової безпроводової телефонії

________________

1 З урахуванням ПДВ.