Пасажирські перевезення за січень–березень 2010 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–березня 2009р. млн.пас.км у % до січня–березня 2009р.
Усіма видами транспорту 67094,7 65,4 813,8 68,1
    у тому числі        
    залізничним 2556,2 98,4 130,3 97,6
    автомобільним 1 43057,2 57,3 581,0 61,3
    авіаційним 2 2
    тролейбусним 19986,7 91,5 87,9 91,7
    трамвайним 2 51,4 ... 2 51,4

_______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».