Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–квітень 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 295,8 106,4
у тому числі    
поштового 35,0 6,0
телеграфного 0,4 0,3
телефонного міського 51,5 36,6
телефонного сільського 1,5 1,3
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 22,1 14,1
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 1,4 1,1
спеціального і фельдзв’язку 0,8
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 18,2 13,2
  з нього кабельного телебачення 14,4 13,2
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,5 0,0
комп’ютерного 14,5 9,0
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 12,9 9,0
мобільного 149,9 24,8
         з нього    
     стільникового 149,9 24,8
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
    супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
     цифрової безпроводової телефонії
____________

1 З урахуванням ПДВ.