Пасажирські перевезення за січень–квітень 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–квітня 2008р. тис.пас.км у % до січня– квітня 2008р.
Усіма видами транспорту 136601,9 90,0 1605341,4 88,2
     у тому числі        
    залізничним 3662,8 94,6 192464,0 92,5
     автомобільним1 99308,8 90,4 1258480,6 88,0
     авіаційним
     тролейбусним 29589,6 86,4 130152,6 87,0
     трамвайним2 2 107,2 2 107,2

_______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.