Пасажирські перевезення за січень–лютий 2014 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-лютого 2013р. млн.пас.км у % до січня-лютого 2013р.
Усіма видами транспорту 27573,1 82,1 566,5 112,9
у тому числі        
залізничним 1614,6 96,7 79,8 92,6
автомобільним 1 17083,9 88,0 252,4 99,5
авіаційним 2 122,7 2 186,3
тролейбусним 7977,7 69,7 36,6 69,9
трамвайним 2 80,2 2 80,2

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».