Пасажирські перевезення за січень–лютий 2013 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня-лютого 2012р. млн.пас.км у % до січня-лютого 2012р.
Усіма видами транспорту 33591,7 90,7 501,7 109,6
у тому числі        
залізничним 1669,6 101,6 86,2 107,3
автомобільним 1 19409,8 101,5 253,7 101,0
авіаційним 2 324,3 2 214,0
тролейбусним 11439,0 79,4 52,3 78,3
трамвайним 2 53,4 2 53,4

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».