Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–лютий 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього 154,0 57,5
у тому числі    
поштового 20,3 3,4
телеграфного 0,1 0,1
телефонного міського 24,7 17,7
телефонного сільського 1,1 1,0
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 6,0 3,6
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,8 0,6
спеціального і фельдзв'язку 0,4
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 11,8 9,4
з нього кабельного телебачення 9,8 9,4
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,2 0,0
комп'ютерного 12,7 9,9
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 11,9 9,8
мобільного 75,9 11,8
з нього    
стільникового 75,9 11,8
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії
________________

1 З урахуванням ПДВ.