Пасажирські перевезення за січень–лютий 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–лютого 2010р. млн.пас.км у % до січня–лютого 2010р.
Усіма видами транспорту 39973,7 93,7 498,3 94,2
у тому числі        
залізничним 1673,4 99,4 86,2 95,4
автомобільним 1 23680,3 85,6 301,5 80,3
авіаційним 2 521,1 2 1155,3
тролейбусним 13315,2 106,9 59,0 107,9
трамвайним 2 152,0 2 152,0

________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».