Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень-лютий 2010 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 146,5 54,7
у тому числі    
поштового 18,8 3,3
телеграфного 0,2 0,1
телефонного міського 26,3 19,2
телефонного сільського 1,1 1,0
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 7,9 4,9
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,9 0,7
спеціального і фельдзв'язку 0,4
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 10,4 6,9
  з нього кабельного телебачення 8,5 6,9
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,2 0,0
комп'ютерного 9,9 7,3
  з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 9,1 7,3
мобільного 70,4 11,3
      з нього    
    стільникового 70,4 11,3
    пошукового (пейджингового)
    транкінгового 0,0
    супутникового
    радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
    цифрової безпроводової телефонії

________________

1 З урахуванням ПДВ.