јрх≥в: 2017 |2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

ѕасажирооборот та к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в

за с≥ченьЦлютий 2018 року

 

 

ѕасажирооборот

 ≥льк≥сть перевезених пасажир≥в

млн.пас.км

у % до

с≥чн€Цлютого

2017р.

тис.

у % до

с≥чн€Цлютого

2017р.

“ранспорт

47,7

88,1

4487,7

73,3

зал≥зничний

Е

Е

Е

Е

автомоб≥льний1

31,0

93,3

1042,1

57,6

водний

Ц

Ц

Ц

Ц

ав≥ац≥йний

Ц

Ц

Ц

Ц

тролейбусний

16,7

79,8

3445,6

80,0

трамвайний

Ц

Ц

Ц

Ц

метропол≥тен≥вський

Ц

Ц

Ц

Ц

______________

1 « урахуванн€м пасажирських перевезень, виконаних ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми.