Пасажирські перевезення за січень 2014 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня 2013р. млн.пас.км у % до січня 2013р.
Усіма видами транспорту 13928,1 80,7 299,9 118,2
у тому числі        
залізничним 838,0 100,8 43,3 105,3
автомобільним 1 8521,6 85,2 130,1 100,6
авіаційним 2 130,1 2 197,0
тролейбусним 4134,5 69,8 19,0 70,0
трамвайним 2 82,8 2 82,8

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».