Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за 2011 рік
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку – всього 81,3 29,9
у тому числі    
поштового 10,2 1,7
телеграфного 0,1 0,0
телефонного міського 13,1 9,3
телефонного сільського 0,6 0,6
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 2,6 1,5
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,5 0,4
спеціального і фельдзв'язку 0,2
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 6,1 4,8
з нього кабельного телебачення 5,0 4,8
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,1 0,0
комп'ютерного 8,2 6,3
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 7,8 6,3
мобільного 39,6 5,3
з нього    
стільникового 39,6 5,3
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії 0,0
___________________

1 З урахуванням ПДВ.