Пасажирські перевезення за січень 2012 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня 2011р. млн.пас.км у % до січня 2011р.
Усіма видами транспорту 19247,0 89,7 243,4 87,2
у тому числі        
залізничним 832,1 100,2 41,2 97,4
автомобільним 1 9771,7 75,6 127,8 77,5
авіаційним 2 104,6 2 89,1
тролейбусним 7575,6 108,3 35,3 113,8
трамвайним 2 155,7 2 155,7

__________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».