Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень 2011 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1
У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв'язку всього 79,1 29,3
у тому числі    
поштового 10,0 1,7
телеграфного 0,1 0,0
телефонного міського 12,4 8,9
телефонного сільського 0,5 0,5
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 3,2 2,0
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,4 0,3
спеціального і фельдзв'язку 0,2
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку 5,9 4,7
з нього кабельного телебачення 4,9 4,7
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,1 0,0
комп'ютерного 6,4 5,0
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" 6,0 5,0
мобільного 39,9 6,2
з нього    
стільникового 39,9 6,2
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії
________________

1 З урахуванням ПДВ.