Пасажирські перевезення за січень 2011 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до 2010р. млн.пас.км у % до 2010р.
Усіма видами транспорту 21448,5 102,7 279,0 102,2
у тому числі        
залізничним 830,4 98,8 42,3 95,1
автомобільним 1 12933,9 93,0 164,9 83,1
авіаційним 2 850,0 2 1672,7
тролейбусним 6993,6 122,9 31,0 122,3
трамвайним 2 153,3 2 153,3

__________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».