Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень 2010 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти
та зв’язку – всього1

У тому числі
населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 75,9 28,8
у тому числі    
поштового 9,2 1,6
телеграфного 0,1 0,0
телефонного міського 13,3 9,7
телефонного сільського 0,5 0,5
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 4,1 2,7
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,5 0,4
спеціального і фельдзв’язку 0,2
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 5,4 3,5
з нього кабельного телебачення 4,4 3,5
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,1 0,0
комп’ютерного 5,0 3,7
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 4,7 3,7
мобільного 37,5 6,7
з нього    
стільникового 37,5 6,7
пошукового (пейджингового)
транкінгового 0,0
супутникового
радіозв'язку розподільних систем     (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
цифрової безпроводової телефонії

_______________

1 З урахуванням ПДВ.