Пасажирські перевезення за січень 2010 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня 2009р. млн.пас.км у % до січня 2009р.
Усіма видами транспорту 20880,6 57,6 273,1 62,1
у тому числі        
залізничним 840,1 90,3 44,5 90,4
автомобільним1 13908,1 51,1 198,4 56,1
авіаційним 2 2
тролейбусним 5690,0 79,4 25,3 80,7
трамвайним2 2 46,3 ...2 46,3

_______________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».