Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–лютий 2009 року
(млн.грн.)
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 У тому числі населенню
Послуги пошти та зв’язку – всього 146,7 52,9
у тому числі    
поштового 17,0 3,1
телеграфного 0,2 0,1
телефонного міського 25,9 18,4
телефонного сільського 0,7 0,6
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) 11,2 7,3
ІР-телефоніі
кур'єрської діяльності
проводового мовлення 0,8 0,7
спеціального і фельдзв’язку 0,3
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку 8,9 6,5
  з нього кабельного телебачення 7,0 6,5
нагляду та технічного контролю за використанням частот 0,3 0,0
комп’ютерного 6,8 4,1
  з нього надання доступу до мережі  "Інтернет" 6,1 4,1
мобільного 74,4 12,2
         з нього    
     стільникового 74,4 12,2
     пошукового (пейджингового)
     транкінгового 0,0 0,0
     супутникового
     радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) 0,0 0,0
     цифрової безпроводової телефонії
_______________

1 З урахуванням ПДВ.