Пасажирські перевезення за січень–лютий 2009 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до січня–лютого 2008р. тис.пас.км у % до січня–лютого 2008р.
Усіма видами транспорту 66846,8 92,6 800789,2 93,2
     у тому числі        
     залізничним 1797,4 93,3 91151,0 93,1
     автомобільним1 49014,8 93,5 636508,9 94,2
     авіаційним
     тролейбусним 14205,6 88,1 62155,3 88,2
     трамвайним2 2 109,4 2 109,4

_________________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.