јрх≥в: 2017 |2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

ѕасажирооборот та к≥льк≥сть перевезених пасажир≥в

за с≥чень 2018 року

 

 

ѕасажирооборот

 ≥льк≥сть перевезених пасажир≥в

млн.пас.км

у % до с≥чн€ 2017р.

тис.

у % до с≥чн€ 2017р.

“ранспорт

25,1

88,0

2296,6

75,2

зал≥зничний

Е

Е

Е

Е

автомоб≥льний1

16,5

91,6

532,4

58,9

водний

Ц

Ц

Ц

Ц

ав≥ац≥йний

Ц

Ц

Ц

Ц

тролейбусний

8,6

82,1

1764,2

82,0

трамвайний

Ц

Ц

Ц

Ц

метропол≥тен≥вський

Ц

Ц

Ц

Ц

___________

1 « урахуванн€м пасажирських перевезень, виконаних ф≥зичними особами-п≥дприЇмц€ми.