Пасажирські перевезення за 2013 року
  Перевезено (відправлено) пасажирів Пасажирооборот
тис. у % до 2012р. млн.пас.км у % до 2012р.
Усіма видами транспорту 207553,1 87,8 4119,8 124,0
у тому числі        
залізничним 10852,6 99,1 606,9 100,5
автомобільним 1 121809,5 99,9 1796,6 108,1
авіаційним 2 234,5 2 244,9
тролейбусним 67069,7 74,4 305,1 72,8
трамвайним 2 52,7 2 52,7

___________

1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».